Webové stránky nezhromažďujú automaticky žiadne informácie okrem informácií obsiahnutých v súboroch cookie.


V rámci webovej stránky sú používané dva základné typy súborov cookies: „prechodné“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). súbory cookies. „Prechodné“ súbory cookies sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webový prehliadač). Trvalé súbory cookies sa ukladajú na koncovom zariadení užívateľa po dobu uvedenú v parametroch súboru cookies alebo dovtedy, kým ich používateľ nevymaže.

Dáta získané prostredníctvom cookies nie sú priradené ku konkrétnej osobe.

Dáta zhromaždené automaticky môžu byť použité:

  • na analýzu správaní užívateľov na webových stránkach alebo na zhromažďovanie demografických údajov o našich užívateľoch (pomocou nástroja Google Analytics),
    • na vytváranie štatistík, ktoré pomôžu pochopiť, akým spôsobom užívatelia webových stránok používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšenie ich štruktúry a obsahu;
    • na udržiavanie relácie Užívateľa webovej stránky (po prihlásení), vďaka ktorej Užívateľ nemusí znova zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Webovej stránky;

Používame službu Google Analytics, službu na vytváranie štatistík webových stránok, ktorú poskytuje spoločnosť Google, vďaka ktorej sa do Vášho zariadenia ukladajú súbory cookie. Informácie generované súborom cookie týkajúce sa Vášho používania webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy, ktorá sa nachádza na mieste, kde sa nachádzate na internete), spoločnosť Google prenesie a uloží na servery v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webových stránok pre operátorov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webovej stránky a využívania Internetu. Spoločnosť Google môže také informácie zasielať aj externým subjektom, ak si to vyžadujú právne predpisy alebo v prípade ak ich externé subjekty spracúvajú v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí Vašu IP adresu k iným údajom, ktoré vlastní spoločnosť Google. Ak chcete získať ďalšie informácie o službe Google Analytics, prečítajte si informácie o súboroch Cookies and Analytics a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google týkajúce sa služby Google Analytics. Môžete sa tiež rozhodnúť pre možnosť zvoliť deaktivácie umiestňovania hore uvedených súborov vo Vašom zariadení na adrese Google Analytics Opt-out.

Používame technológiu DoubleClick, ktorá zobrazuje reklamné bannery na rôznych webových stránkach, zhromažďuje informácie o užívateľoch, ktorí tieto webové stránky navštevujú, za účelom lepšieho prispôsobenia zobrazených reklám k profilu užívateľa. Účelom týchto súborov je pomôcť v poskytovaní služieb, aby oslovili konkrétne kategórie príjemcov v prospech vydavateľov a inzerentov. DoubleClick používa súbory cookie na zobrazovanie relevantnejších reklám. Medzi bežné spôsoby použitia patrí zobrazovanie reklám na základe záujmov používateľov, zlepšenie prehľadov výkonnosti kampaní a preskočenie reklám, ktoré už používateľ videl. Súbory cookie DoubleClick neobsahujú informácie umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby. Takýto súbor niekedy obsahuje dodatočný identifikátor podobný identifikátoru súboru cookie. Označuje reklamnú kampaň, ktorej bol adresátom užívateľ. DoubleClick však v súbore cookie neukladá žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb.

Užívatelia môžu rezignovať z využívania súborov cookie iných firiem na zobrazovanie reklám založených na záujmoch. V takom prípade navštívte stránku aboutads.info

Užívateľ webovej stránky môže samostatne vypnúť súbory cookies prostredníctvom zmeny nastavení v svojom webovom prehliadači:

Blokovanie súborov cookie v prehliadači Mozilla Firefox: V paneli „Nástroje“ vyberte položku „Možnosti“ a v nich záložku „Súkromie“. Prehliadač Vám dáva možnosť úplne zakázať sledovanie užívateľa alebo odstrániť jednotlivé súbory cookie jednotlivých webových stránok

Blokovanie súborov cookie v prehliadači Internet Explorer: V paneli „Nástroje“ zvoľte „Možnosti siete Internet“ a v nich záložku „Súkromie“. Špeciálnym posúvačom je možné nastaviť všeobecnú úroveň súkromia alebo tlačidlom „Webové stránky“ spravovať nastavenia jednotlivých webových stránok.

Blokovanie súborov cookie v prehliadači Opera: Kliknutím na tlačidlo „Opera“ v ľavom hornom rohu otvorte panel a v ňom zvoľte „Nastavenia“ a ďalej „Vymazať históriu prehliadania …“.

Okrem možnosti vymazania už nastavených súborov cookie existuje aj tlačidlo „Spravovať súbory cookie …“, ktoré vedie k pokročilejším možnostiam pre jednotlivé webové stránky.

Blokovanie súborov cookie v prehliadači Chrome: V paneli skrytom pod tromi vodorovnými pomlčkami v pravom hornom rohu prehliadača zvoľte „Nástroje“ a následne „Vymazať údaje prehliadania“ …. Okrem možnosti čistenia súborov cookies sa tam nachádza link „Ďalšie informácie“, ktorý vedie k podrobnému popisu funkcie súkromia v prehliadači.

Blokovanie súborov cookies v prehliadači Safari: V paneli „Safari“ zvoľte „Predvoľby“ a v nich záložku „Súkromie“. Nachádza sa tam veľa možností týkajúcich sa súborov cookies.


Blokovanie súborov cookies v mobilných telefónoch, tabletoch a iných mobilných zariadeniach: Každý model telefónu môže túto funkciu podporovať iným spôsobom. Preto Vám odporúčame oboznámiť sa s možnosťami súkromia v dokumentácii na webovej stránke výrobcu daného mobilného zariadenia.

Upozorňujeme, že neprijatie niektorých súborov cookies môže v plnom rozsahu zabrániť správnej činnosti webovej stránky.